S balením a s přepravou produktů jsou spojeny vysoké náklady. Nepochybně jste si již někdy položili otázku, zda je možné tyto náklady snížit. V mnoha případech to možné je. Můžete tak dosáhnout značných úspor. Příklady z praxe v řádech milionů ročně nejsou žádnou výjimkou.
Základem těchto úspor nejsou žádné tlusté zprávy, ale je to pragmatický přístup.

» Back to your advantages

Packaging(RE)View

GettingPackagingCostsDown - Ruud 

 

» Get For Free