Balený produkt má předem určenou kvalitu. Tuto kvalitu definujete vy a tím tak určuje svou pozici na trhu. Výsledně je to uživatel, kdo rozhodne, zda je v souladu s jeho očekáváním; očekává ‘za své peníze dobré zboží’. Není to jen produkt, ale je to vždy kombinace produktu a balení, kterým se komunikuje kvalita produktu ve směru k potenciálnímu zákazníkovi. Pokud však kvalita není předem definována, není možné splnit očekávání zákazníka. Packaging View provede rozbor odpovídajících funkcí vašeho balení a prověří je zhlediska stávajících specifikací. I tady je pro nás východiskem celý řetězec a naším cílem vždy ‘fitness for use’ neboli ‘vhodnost k použití ‘.

» Back to your advantages

Packaging(RE)View

GettingPackagingCostsDown - Ruud 

 

» Get For Free