Een verpakt product heeft een vooraf bepaalde kwaliteit. Deze kwaliteit wordt door u gedefinieerd, waarmee u tevens uw positie in de markt bepaalt. Het is uiteindelijk de gebruiker die beslist of het overeenkomt met zijn verwachtingspatroon; ‘de waar voor je geld’ situatie. Het is niet alleen het product, maar de combinatie product en verpakking, die ingebouwde kwaliteit communiceert naar de potentiële gebruiker. Is de kwaliteit van de verpakking echter niet vooraf omschreven, dan zal niet voldaan kunnen worden aan het verwachtingspatroon. Packaging View zet de relevante functies van uw verpakkingen uiteen en toets deze aan de huidige specificaties. Ook hierbij nemen wij de hele keten als uitgangspunt en streven we altijd naar ‘fitness for use’.

» Back to your advantages

Packaging(RE)View

GettingPackagingCostsDown - Ruud 

 

» Get For Free