Ad interim

Někdy si adekvátní řešení problematiky balení žádá intenzivní pozornost. To znamená, že po určitou dobu na denní bázi plníme úlohu manažera pro balení. V praxi se ukázalo, že tento přístup skvěle funguje v situacích, kde se nejdříve musí zapracovat na strategii a organizaci a teprve poté je možné uvést jednotlivé projekty v život.

» Vice informace …

Packaging(RE)View

GettingPackagingCostsDown - Ruud 

 

» Get For Free

Increasing numbers of business leaders are seeing interim managers as a more cost-effective solution than consultants.