Příklady úhlů pohledů na námi provedené projekty

 • Redukce nákladů
 • Prověření procesů
 • Průzkum trhu / studie proveditelnosti
 • Obchod; výběrová řízení & evaluace & výběr dodavatelů
 • Podpora v oblasti ekologie, hygieny a kvality
 • Nový produkt / rozvoj balení

Pro klienty z různých sektorů

 • Zemědělství / Zahradnictví
 • Automobilový průmysl
 • Potravinářství
 • High-tech
 • Logistické služby
 • Výroba
 • Packaging
 • Maloobchod

Velká většina projektů byla dokončena a implementována v dohodnutém termínu, za dodržení stanoveného rozpočtu a bez větších zádrhelů nebo výpadků v době pilotní fáze, přechodu do provozu nebo při spouštění projektu do provozu.

Díky úspěchům v provedení mnoha projektů dostáváme příležitost ke spolupráci s našimi klienty na dalším kontinuálním zlepšování.

Pokud máte zájem o informace týkající se námi realizovaných projektů, spojte se s námi. Rádi vám řekneme více o našich zkušenostech a projektech.

 

» Více informace

 

Packaging(RE)View

GettingPackagingCostsDown - Ruud 

 

» Get For Free

“A thorough analysis of the environmental impacts of a package is a complex and expensive exercise and is actually rarely suitable for everyday application. Simple practical approaches are the best guide to the selection of packaging”.