Packaging View je malá firma s velkými zkušenostmi. Již více než 25 let úspěšně provádíme projekty – především v oblasti supply chain pro balení pro dopravu. Tyto projekty řídíme mimo jiné pro podniky z oblasti automobilového, potravinářského průmyslu a zemědělství, dále z oblasti maloobchodu, výroby, high-tech a zahradnictví.

Přesvědčení, že celý řetězec je východiskem pro úspěšné realizování vhodné kombinace produktu a balení, je zakotveno v naší DNA. Jeho uplatnění v praxi  však vyžaduje práci na míru. Abychom tak mohli postupovat, musíme získat přehled o současné a požadované situaci. Úloha, kterou přitom ve vaší  organizaci můžeme plnit, závisí na vašich potřebách. Může to být role poradce, interim manažera nebo manažera projektu.

Ruud Hendrickx

» Kontakt

Packaging(RE)View

GettingPackagingCostsDown - Ruud 

 

» Get For Free

“New supply chains place different demands on packaging and present new challenges and opportunities. The challenge is to design and choose packaging which is cost-effective, protects the goods and helps make the supply chain as resource-efficient as possible”.