Zastáváme filosofii kontinuálních změn k lepšímu. Jsme toho názoru, že toho výsledně musí být schopny organizace samy. To si žádá patřičné znalosti a schopnosti jak od managementu tak od zaměstnanců. V tom vám mohou být nápomocna naše školení ve firmách.

Školení ve firmách zaměřujeme na používání systémů baleni a obalů v různých prostředích. Unikátní na těchto programech je prostor věnovaný pozornosti k úloze člověka a jeho úzké provázanosti s praxí.

Benefits of a subscription

YourPackagingManager - Ruud

 

  • Quick scan
  • One day a month consulting on location
  • Teleconsulting for free
  • Permanent contact person
  • Conference on packaging issues
  • Reduced tariff
» Find out how

 

“Packaging professionals are mainly mediators between the various disciplines that are involved”.