Váš manažer pro balení na dosah ruky

Řešení problematiky spojené s balením a nasměrování struktury dobré organizace balení, to je co rádi děláme a v čem jsme dobří. Často je zapotřebí dočasně vynaložit relativně vysoké úsilí v podobě projektu pro dosažení skutečných změn k lepšímu. Když už jsou věci v pořádku, je dale důležité držet stav ve vztahu k balení a k obalům pod kontrolou. A za tímto účelem jsme vymysleli konkrétní product, a tím je ‘předplatné’.

Na konci každého roku vyhodnocujeme spolupráci položením jednoduché otázky: považujete předplatné za nákladovou položku nebo za zdroj výnosů? Vaše odpověď určí, zda smlouvu na další jeden rok prodloužíme či nikoliv.

 

pdf-icon

Packaging(RE)View

GettingPackagingCostsDown - Ruud 

 

» Get For Free

Profesionální a na dodavateli nezávislá podpora, která odpoví na všechny vaše otázky o problematice balení za použití předplatného na služby Packaging View.

CO OBNÁŠÍ (OBSAHUJE) PŘEDPLATNÉ?

 • Provedení Quick Scan
  Balicí procesy a koncepty budou zmapovány. Získáte dobrý přehled o tom, kde se nachází překážky, které je třeba překonat, a kde jsou příležitosti pro zlepšení v nejbližší budoucnosti.
 • Jeden den v měsíci poradenství na místě
  Váš konzultant Packaging View bude u vás na pracovišti jeden den v měsíci. Upřednostňujeme jeden stálý den (například: každou první středu v měsíci), tak aby s tím mohli všichni účastíci počítat a plánovat. Témata, která je možné řešit: otázky kvality, technická podpora při jednáních s (potenciálními) dodavateli, otázky obchodu a balení apod. V těchto dnech mohou být také provedeny menší projekty pro zlepšení.
 • Poradenství po telefonu zdarma
  S otázkami týkajícími se problémů s balením můžete volat nebo zasílat e-maily bez dalších nákladů. Pokud je to možné, dostanete ihned odpověď.
 • Přidělíme vám stálou kontaktní osobu
  Provedením quick scanu se tato osoba seznámí s vaší organizací a může tak pro vás cíleně a efektivně pracovat.
 • Konference o otázkých z oblasti balení
  Váš konzultant Packaging View organizuje 2x do roka integrální setkání nad problémy a možnými zlepšeními v otázkách balení a obalů.
 • Slevněný tarif
  Pro všechny ostatní (více zhlediska času náročné) projekty v oblasti balení máte k dispozici svého odborníka na balení za sníženou cenu.

JAKÉ NÁKLADY JSOU S TÍM SPOJENÉ?

 • Závisí to na vaší situaci a na vašem místě, ale zhruba 13.500 CZK / month, bez DPH.
 • Slevněný tarif na projektové aktivity ve výši 1.350 Kč / hod., bez DPH.

S předplatným na Packaging View máte oborníka na balení vždy k dispozici:

“váš vlastní manažer pro balení na dosah ruky”.