Packaging View je zde pro vás  pro řešení otázek balení. Není to jen tak, že sami sebe označujeme jako  ‘Váš manažer balení na dosah’. V rámci integrálního pojetí se Packaging View  zaměřuje na celkový řetězec činností v oblasti balení, jehož součástí je analýza a poradenství  a výsledně také akce.

In 3 steps from A to Z…

1. Analýza

icons-packaging-view-01

Packaging View se soustředí na úspory nákladů. Na základě rychlého průzkumu, který nazýváme quick scan, jsme schopni rychle a důkladně zviditelnit, kde jsou zlepšení v oblasti balicích materiálů, konceptů a procesů balení a logistiky možná. Přitom pracujeme s počítačovým programem PackView.

Během několika dnů tak získáte dobrý přehled o tísňových bodech, které je třeba řešit, a o možnostech, které se do (blízké) budoucnosti nabízejí.  Formou postupového plánu (projekty zlepšování) vám ukážeme, jak můžete požadované změny provést.

 

2. Poradenství

icons-2-inpageIn case of packaging issues, the principle of Packaging View always includes the complete chain. After all, the quality of your product is not only influenced by the circumstances of your own company, but also includes the circumstances of your suppliers and customers. Packaging View offers solutions for packaging problems and logistic bottlenecks inside and outside your organisation.

 

3. Akce

icons-3-inpageJsou-li zpracovány návrhy pro zlepšení, je také důležité je uvést do praxe. Packaging View  proto nechce být jen poradcem, ale chce společně s vámi navržená doporučení a vypracované plány ve vaší firmě rychle a efektivně uskutečnit.

Benefits of a subscription

YourPackagingManager - Ruud

 

  • Quick scan
  • One day a month consulting on location
  • Teleconsulting for free
  • Permanent contact person
  • Conference on packaging issues
  • Reduced tariff
» Find out how

 

“Is your product packaging costing you money? By reconfiguring your product and packaging, you may be able to save significant logistics costs. The CEO of Ikea is fond of saying, “We hate air.” Ikea considers the logistics costs of their products as part of their redesign/design process. This has resulted in as much as a 50-percent reduction in product package size. Smaller packages generally mean lower logistics costs because you can transport and store more product using less space”.